Wat met het park

Auteur / maker : Agnes

Opknappen tot een stuk plantaardig groen met bomen, planten en struiken en een vijver. Ruimte voor vogels (nestkastjes) en insecten (-hotels). Daardoor kleurvariatie, geurvariatie en klankvariatie (getjilp, gezoem, gefluit, gekwaak). Rustige paadjes en bankjes om van al dit moois lopend of zittend te genieten.

Beperken hittestress en opvangen piekbuien

Auteur / maker : Andreas

Het park optimaliseren op de gebieden groen en water zonder dat dit ten koste gaat van de wegen en de parkeerplaatsen rondom de drie basisscholen. Het belangrijkste is hierbij is om minder hittestress (dus geen uitbreiding van verharding of kunstgras) en het kunnen opvangen van piekbuien om wateroverlast in de wijk in de toekomst te beperken.

Het park?

Auteur / maker : Theo Weizenbach

Het park voor mij is het groene park. Toegankelijk houden voor iedereen dus ook voor jongeren. Het sportpark zijn accommodaties welke door de gemeente worden verhuurd aan de tennis en hockey.
Het groene park moet eerder uitbreiden dan krimpen. Zeker als er ook gebouwd gaat worden aan de van Vollenhovenkade.

Vóór verandering vh park

Auteur / maker : Adrienne

Ik woon echt naast het park, geniet ervan, ik tennis, mijn kinderen spelen hockey en ik heb een hond die ik er minstens 3 x per dag uitlaat.
Ik ben vóór verandering van het park! Ik vind sport namelijk het belangrijkste onderdeel vh leven. En het combineren van hockey en tennis lijkt me een fantastisch idee! Oud en jong samen. En mijn hond kan ik ook nog steeds uitlaten!

Hoe verder?

Auteur / maker : Dirk Vooren

Het park in zijn huidige vorm moet in elk geval behouden worden. De wijk en eigenlijk de hele stad heeft daaraan behoefte. Leiden moet zuinig zijn op zijn schaarse openbaar groen.
Het liefst zou ik het openbaar groen willen uitbreiden. Dat biedt nog meer mogelijkheden om een interessante en aantrekkelijke flora en fauna te scheppen.

Het park en de toekomst

Auteur / maker : Ilse

Als de hockeyclub uit wil breiden is dat prima, maar niet ten koste van het groen in de wijk. Dat zij een wachtlijst hebben (merendeels mensen die niet eens uit de wijk komen!) is niet ons probleem. Het park voorziet nu in de behoefte van een grotere groep mensen dan de hockeyclub ooit zal doen (er is meer behoefte aan een park dan aan extra hockeyvelden). Er moet worden nagedacht over alternatieven voor uitbreiding.

Hou het park zoals het is, liefst met meer aandacht voor biodiversiteit en het in stand houden van de bijenpopulatie.

Handen af van ons park

Auteur / maker : Valentine

Het zou fijn zijn als de sportfaciliteiten blijven, maar niet als zij uitbreiden en dus ten koste gaan van de andere belangrijke functies van ons park. Als je als sportvereniging wilt groeien ga dan VERHUIZEN! Men heeft behoefte om te ademen in onze toch al drukke stad! Elke dag komt jong en oud hier samen om te praten, wandelen, spelen en te genieten van onze kleine oase. Ons park hoeft niet verbouwd te worden… alstublieft handen af van ons park.

Toekomstbestendig

Auteur / maker : Ad

Het hele park biedt ruimte en ontspanning voor iedereen. Wandelaars, kinderen, sporters enzovoort iedereen vindt zijn plek. Iedereen zijn alle mensen die gebruik maken van het park, niet alleen de sporters, de wandelaars etc. die om het park of in de wijk wonen, maar iedereen die gebruik maakt van het park.
Ook in de toekomst moet het park deze functies behouden. Verhuizen van alle sport naar de randen van de stad maakt het park niet toekomstbestendiger. Op de plek van hockey en tennis zal dan zeker gebouwd gaan worden.
De manier om het park ook voor de toekomst bestendig te maken is kijken naar de functies van het park nu en in de toekomst en invulling proberen te geven aan die functies zonder ons op voorhand in te graven op onze stellingen. Dus het moet sowieso blijven zoals het is en net zo weinig constructief als wij moeten sowieso 5 velden op deze plek en andere oplossingen zijn er niet.