Beslissend eindspel voor het Roomburgerpark

Voor het Roomburgerpark breekt nu een beslissende fase aan. Het groenste college in Leiden ooit heeft het plan bedacht om voor uitbreiding van de hockeyclub 6.300 m2 park te ruilen voor kunstgras, asfalt en stenen. Op 6 en 20 juni beslist de gemeenteraad over deze plannen. Wij hebben op onze website alle groene verkiezingsstandpunten verzameld om raadsleden te herinneren aan de beloften aan de kiezer. Ook wijzen wij raadsleden op standpunten die partijen eerder innamen over het park.

In 2018 waren de PvdA, het CDA, de SP, de PvdD, PS en de CU van mening dat het Roomburgerpark te allen tijde groen moest blijven en geen andere bestemming mocht krijgen, ook niet sport. Wij rekenen erop dat zij deze verkiezingsbelofte nakomen. D66, Groen Links en de VVD hebben in 2018 aangegeven de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg te willen afwachten. Die liggen er nu. Over het proces en eindproduct van het onderzoek is in de wijk en in de stad veel discussie.

Om twijfelende raadsleden te inspireren bij hun keuze wijzen wij ze hieronder op relevante delen uit hun partijprogramma’s:

‘Mensen zijn gelukkiger in een groene omgeving. Het draagt bij aan de leefbaarheid van de stad en is nodig om met de gevolgen van het veranderende klimaat om te gaan. Groen in de stad verbetert het milieu, vermindert luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, dempt geluidshinder en verkoelt in warme periodes. Daarom willen wij het aantal planten en bomen in de stad en haar wijken uitbreiden. Ideeën van inwoners om hun buurt groener te maken, krijgen van ons volop de ruimte.’ (bron: VVD)

‘We koesteren al het groen zoals de Oostvlietpolder, park Cronesteyn, wijkpark Merenwijk en de Bult. D66 wil zoveel mogelijk groen in en om de stad. Groen in de stad voorkomt hittestress en verbetert de luchtkwaliteit en afwatering. Dit is hard nodig omdat Leiden erg versteend is. Er is in Leiden nog veel mogelijkheid voor meer groen.’ (bron: D66)

‘Natuur is goed voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Daarom wil GroenLinks meer ruimte voor groen in de stad, zoals parken, bomen en stadstuinen. Dat zorgt voor een mooie en prettige leefomgeving. Wij kiezen voor vergroening, biodiversiteit en voor behoud van bomen. Daarnaast wil GroenLinks ruimte bieden aan initiatieven voor stadslandbouw en natuureducatie.’ (bron: Groen Links)

Bedenk tot slot dat het anders kan. In 2005 trok de Raadscommissie Ruimte en Grond in een motie de groene grens: geen verdere aantasting van het groen in het Roomburgerpark!

Meer informatie over de verkiezingsstandpunten vindt u op onze pagina Groene beloften aan de kiezer. De woordenwolk in de kop van dit bericht is samengesteld uit de groene verkiezingsprogramma’s van alle partijen.

Kom op 6 juni naar de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving en kijk wat er met uw stem gebeurt (Stadhuis, aanvang 19:30).
Zie voor meer informatie de Website van de Gemeente.