26 september Behandeling Beleidskader Sport en Gezondheid in Raadscommissie

Donderdag 26 september wordt om 20:00 het Beleidskader Sport en Gezondheid inhoudelijk behandeld in de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving. De Commissievergadering is toegankelijk voor publiek en vindt plaats in het Stadhuis. De raadsstukken vindt u via deze link.

Wij vinden deze beleidsnota van belang omdat er richting gevende opmerkingen in staan over Wijksportpark Roomburg. Op 5 september hebben wij samen met 3 andere buurtbewoners aandacht gevraagd voor het belang van groen in het algemeen en van een groen Roomburgerpark in het bijzonder. Lees er meer over via deze link.

Opvallend was in het beleidskader dat met geen woord gesproken werd over het amendement van Groen Links waarin aan de aanleg van wijksportpark Roomburg strenge voorwaarden worden gesteld. Wij zijn benieuwd hoe de raadsleden met deze omissie omgaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *