Referendum Roomburgerpark

Woensdag 21 oktober: 570 steunbetuigingen

Beste inwoners van Leiden,

De gemeente Leiden wil een vierde hockey kunstgrasveld in het groene Roomburgerpark aanleggen. Dit verkleint het park met 6000 m2 kunstgras. Er komen lichtmasten en hoge hekken in het park en er worden 67 bomen gekapt. Dit leidt tot achteruitgang van de biodiversiteit, geluidsoverlast, lichtoverlast en hittestress. Dit is ook het zoveelste project waarin de gemeente niet heeft geluisterd naar de bewoners.
Er is een initiatief voor een referendum gestart om dit tegen te gaan. Daar zijn 750 handtekeningen voor nodig van kiesgerechtigde Leidse inwoners. Lees meer over de referendumprocedure op de website van de gemeenteraad.

U kunt de handtekeningenlijst hieronder downloaden. Ingevulde lijsten kunnen tot 30 oktober in de bus gedaan worden bij De Laat de Kanterstraat 32  2313 JV Leiden. De referendumverordening gebiedt met de hand ingevulde lijsten.

Wanneer de Referendumkamer ons referendumverzoek accepteert komt er later in het jaar een tweede handtekeningenronde waarbij 5.000 steunbetuigingen voor een referendum moeten worden opgehaald. Wij zullen dan opnieuw om uw hulp vragen! Voor vragen kunt u terecht bij behoudalleleidsstadsgroen@gmail.com.

Voor dit referendum zullen wij ook kosten maken in de vorm van een advertentiecampagne. Wilt u ons financieel steunen? Maak dan uw donatie over naar rekening NL36INGB0009466863 t.n.v. Stichting Vrienden van het Roomburgerpark te Leiden onder vermelding van “referendum” of doneer via deze link. De Stichting heeft de ANBI-status.

Eerste ronde behandeling inrichtingsplan

Donderdag 15 oktober is het inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark inhoudelijk behandeld in de Raadscommissie Onderwijs & Samenleving. Het plan lijkt met beperkte aanpassingen op een kleine meerderheid in de raad af te stevenen. De enige kink in de kabel kan nog komen van dissidente raadsleden uit de coalitie en van een referendum.

Discussiethema’s

In ruim vier uur tijd werd over de volgende onderwerpen gediscussieerd:

  • Biodiversiteit – Neemt deze nu wel of niet toe door het plan?
  • Speeltuin – Moet deze echt verplaatst worden?
  • Algemeen belang – Wordt het algemeen belang gediend met dit plan?
  • Participatie – Hoe is deze verlopen en wat kan er beter?
  • Financiën – Kan het niet goedkoper?
  • Tennis – Kan er niet een tennisbaantje of padelbaantje bij?

Martine van Schaik van de Partij voor de Dieren was scherp en domineerde het debat.

Standpunten van de partijen

Na het debat lijken de volgende posities ingenomen te zijn.

D66 (9 zetels, coalitie)
Steunt de aanleg van een vierde veld in het park. Is enthousiast over het plan maar wel wat kritisch over de kosten, met name die van het clubhuis/theehuis.

Groen Links (8 zetels, coalitie)
Steunt de aanleg van een vierde veld in het park. Hanteert de lenige redenering dat toename van de biodiversiteit weliswaar niet hard aangetoond is maar ziet wel potentie in het plan. Toename van biodiversiteit kan aangetoond worden in de volgende fase met vervolgonderzoek.

VVD (6 zetels)
Steunt de aanleg van een vierde veld in het park. Vindt de kosten echter veel te hoog en kan daarom dit plan niet steunen.

PvdA (4 zetels, coalitie)
Steunt de aanleg van een vierde veld in het park. Eist dat de kosten van het clubhuis/theehuis omlaag gaan.

CDA (3 zetels)
Steunt de aanleg van een vierde veld in het park. Vindt de kosten te hoog en wil dat het clubhuis/theehuis geschrapt wordt uit het plan.

Partij voor de Dieren (3 zetels)
Is tegen de aanleg van een vierde veld in het park en tegen het inrichtingsplan. Steunt een referendum.

Socialistische Partij (3 zetels)
Is tegen de aanleg van een vierde veld in het park en tegen het inrichtingsplan. Steunt een referendum.

ChristenUnie (1 zetel)
Is tegen de aanleg van een vierde veld in het park en tegen het inrichtingsplan.

Partij Sleutelstad (1 zetel)
Is tegen de aanleg van een vierde veld in het park en tegen het inrichtingsplan. Steunt een referendum.

Leiden Participeert (1 zetel)
Is tegen de aanleg van een vierde veld in het park en tegen het inrichtingsplan. Steunt een referendum.

Analyse

Het lijkt er op dat de sleutel voor het College ligt in de verlaging van de kosten van het plan door verlaging van de kosten van het clubhuis/theehuis (nu begroot op 2,2 miljoen). De wethouder leek niet genegen het clubhuis/theehuis geheel te schrappen want het vervult volgens hem allerlei belangrijke nieuwe maatschappelijke functies. Als hij de kosten van dit onderdeel weet te verlagen, dan zou hij wel eens de PvdA over de streep kunnen trekken. Overigens zal ook na kostenverlaging dit plan waarschijnlijk het duurste hockeyveld van Nederland opleveren.

Voorlopige conclusie en vervolg

Met reductie van de kosten van het clubhuis/theehuis lijkt het College een meerderheid achter het plan te kunnen krijgen. Dissidente raadsleden uit de coalitie en een referendum zouden nog wel roet in het eten kunnen gooien.

12 november wordt het voorstel behandeld in de raad en wordt een besluit genomen.