Partij voor de Dieren – Natuurlijk: plaats het kost­baarste wat er is centraal

Partijprogramma 2018

Een gezonde, groene omgeving is evenals gezondheid zeer waardevol en hangt daar nauw mee samen; biodiversiteit, schoon water, een stabiel klimaat en vruchtbare grond zijn letterlijk van levensbelang. De natuur heeft daarnaast een eigen bestaansrecht, los van het (directe) nut voor de mens. Ze biedt onderkomen aan de flora en fauna.

Leiden versteent. Meer groen in de stad helpt om droogte, oververhitting van woon-, werk- en recreatielocaties en wateroverlast te verminderen. Door te investeren in groen in en rondom de buurt, door groene gebieden met elkaar en met de omringende natuur te verbinden en door de biodiversiteit te bevorderen, krijgt Leiden een natuurlijker karakter en worden we weerbaarder tegen de gevolgen van klimaatverandering.

…. Groenstroken, sloten, parken en open polders zijn belangrijk voor mens en dier en voor de leefbaarheid van Leiden. Als we groene gebieden beter beschermen en met elkaar verbinden, krijgen planten en dieren meer leefruimte.

Bron: Standpunten Partij voor de Dieren

Verkiezingsenquête 2018

In verkiezingstijd is aan de Partij voor de Dieren gevraagd wat zij met het Roomburgerpark van plan is.

Antwoord: Het park moet te allen tijde behouden blijven met een groene bestemming

Toelichting: Geen aantasting van het groen!Dit hebben we ook in ons verkiezingsprogramma opgenomen. We vinden het verschrikkelijk dat er steeds opnieuw, nieuwe ‘ontwikkelplannen’ opduiken voor het park. Overigens, veel zal afhangen van de plannen rondom Zwembad De Vliet en de IJsbaan. Bij de huidige plannen (250 meter) kan de hockeyclub uitbreiden en verhuizen naar de Vliet. Maar bij een uitbreiding naar 333 meter moeten de hockeyvelden op de huidige plek blijven. Uitbreiding gaat dan ten koste van het groen. Mede daarom vinden wij een ijsbaan van 333 meter niet nodig.

Bron: Stemwijzer Professorenwijk-Oost

Wij hopen dat de Partij voor de Dieren zich zal laten inspireren door deze groene standpunten en het Roomburgerpark groen zal houden.

VVD: Groen om van te genieten

Bron: Standpunten VVD

Mensen zijn gelukkiger in een groene omgeving. Het draagt bij aan de leefbaarheid van de stad en is nodig om met de gevolgen van het veranderende klimaat om te gaan. Groen in de stad verbetert het milieu, vermindert luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, dempt geluidshinder en verkoelt in warme periodes. Daarom willen wij het aantal planten en bomen in de stad en haar wijken uitbreiden. Ideeën van inwoners om hun buurt groener te maken, krijgen van ons volop de ruimte.

  • Wij willen meer groene plekken met bomen en planten in de stad en haar wijken. Hoe klein ook! Een stenen omgeving is al snel opgefleurd met een struik of een plantenbak.

Wij hopen dat de VVD zich zal laten inspireren door deze groene standpunten en het Roomburgerpark groen zal houden.

CDA: Omdat het een groene stad is

Verkiezingsprogramma 2018

Leiden heeft ook ruimte nodig: in de wijken om te kunnen spelen, in parken om te kunnen recreëren, en in de regio om er ook echt uit te zijn. Gelegen tussen twee grote natuurlijke gebieden –de Noordzee in het westen en het Groene Hart in het oosten -hebben de Leidse inwoners recreatiegebieden in de directe nabijheid. Maar in de stad is de groene ruimte schaars en kostbaar. Het CDA wil die groene ruimte daarom beschermen:
– De parken zijn van ons allemaal en daarom zijn de Leidenaren er zuinig op. Het vernielen van planten en struiken of het verstoren van dieren wordt stevig aangepakt.

Bron: Verkiezingsprogramma CDA

Verkiezingsenquête 2018

In verkiezingstijd is aan het CDA gevraagd wat zij met het Roomburgerpark van plan is.

Antwoord: Het park moet te allen tijde behouden blijven met een groene bestemming

Toelichting: Voor wijken als de Professorenwijk zijn parken als het Roomburgerpark van groot belang. Ze voorzien in een plek om te wandelen, om de hond uit te laten, om hard te lopen of voor kinderen om in de spelen. Ze zijn als het ware de groene long in de wijk. Zeker ook omdat er naast het Roomburgerpark niet enorm veel parken van omvang in de wijk zijn. Het CDA wil dit park dan ook behouden.

Bron: Stemwijzer Professorenwijk-Oost

Wij hopen dat het CDA zich zal laten inspireren door deze groene standpunten en het Roomburgerpark groen zal houden.

Groen Links: Groene Stad

Onderstaande tekst komt integraal uit het verkiezingsprogramma van 2018. Bron: https://leiden.groenlinks.nl/standpunten/groene-stad

Groene Stad

Natuur is goed voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Daarom wil GroenLinks meer ruimte voor groen in de stad, zoals parken, bomen en stadstuinen. Dat zorgt voor een mooie en prettige leefomgeving. Wij kiezen voor vergroening, biodiversiteit en voor behoud van bomen. Daarnaast wil GroenLinks ruimte bieden aan initiatieven voor stadslandbouw en natuureducatie.

Groen in de stad

Nieuwe natuur is een investering die tijd nodig heeft. Op een eenvoudige en goedkope manier zorgen we daarvoor, door het planten van struiken en bomen en het aanleggen van parken en grasvelden. In een dichtbebouwde stad als Leiden zijn parken een plek om buiten te bewegen, te spelen en te recreëren. Ook inwoners hebben daar een stem in. Zij kunnen plekken aandragen die vergroend kunnen worden.

Samen Leiden groen maken

Een groene stad die rijk is aan diverse natuur, is een gezonde stad voor mens en dier. Daarom willen we groen in plaats van steen. We nodigen Leidenaren uit om hun stad groener te maken. Bijvoorbeeld door gratis tuinadvies, groene daken en gevels, boomtuinen rond straatbomen, meer plantenbakken of door tegels in te ruilen voor planten.

Bouwen en groen

Er is grote behoefte naar meer, met name betaalbare woningen in Leiden. Er moet dus goed gekeken worden waar en hoe we in Leiden woningen kunnen toevoegen. Het behoud van waardevol groen vinden wij erg belangrijk. Binnenstedelijk bouwen houdt de waardevolle groene gebieden om ons heen open. Wij bouwen niet in de Leidse bossen, polders en parken.

Wij hopen dat Groen Links zich zal laten inspireren door deze groene standpunten en het Roomburgerpark groen zal houden.

PvdA: We werken aan een prettige groene stad

Verkiezingsprogramma 2018

Leiden maken we samen groener. Daarom zijn wij voor 1000 extra bomen in de stad, investeren wij in de aanleg van het Singelpark, transformeren we ongebruikte parkeerplaatsen in groen en ontmoedigen wij volledig betegelde tuinen.

Bron: https://leiden.pvda.nl/standpunten/groen/

Verkiezingsenquête 2018

In verkiezingstijd is aan de PvdA gevraagd wat zij met het Roomburgerpark van plan is.

Antwoord: Het park moet te allen tijde behouden blijven met een groene bestemming

Toelichting: Onze wijkparken zijn de groene longen van de stad. Dat wil de PvdA zo houden.

Bron: Stemwijzer Professorenwijk-Oost

Wij hopen dat de PvdA zich zal laten inspireren door deze groene standpunten en het Roomburgerpark groen zal houden.

D66: Vergroening van de stad

Allereerst 2 mooie citaten uit het partijprogramma:
(bron: https://leiden.d66.nl/standpunt-over/groen/

1.Vergroening van de stad

We koesteren al het groen zoals de Oostvlietpolder, park Cronesteyn, wijkpark Merenwijk en de Bult. D66 wil zoveel mogelijk groen in en om de stad. Groen in de stad voorkomt hittestress en verbetert de luchtkwaliteit en afwatering. Dit is hard nodig omdat Leiden erg versteend is. Er is in Leiden nog veel mogelijkheid voor meer groen.

2. Bij herinrichting wordt gebied groener (en/of blauwer)

Bij herinrichting van gebieden is het uitgangspunt voor D66 dat de buurt groener en/of blauwer wordt. Dit kan betekenen dat grachten terugkomen of waterbergingen worden aangelegd.

Wij hopen dat D66 zich zal laten inspireren door deze groene standpunten en het Roomburgerpark groen zal houden.

Roomburgerpark vraagt politieke stuurmanskunst

Op 18 mei verscheen onderstaande ingezonden brief in het Leidsch Dagblad, door de redactie gepromoveerd tot “opiniestuk”. Dit stuk lokte 3 reacties uit die hieronder te lezen zijn.

Leidsch Dagblad 18 mei 2019
(klik op de afbeelding om deze te vergroten)
Leidsch Dagblad 25 mei 2019
(klik op de afbeelding om deze te vergroten)
Leidsch Dagblad 25 mei 2019
Leidsch Dagblad 25 mei 2019