Verkenning mogelijke Herinrichting Roomburgerpark

Update van de Wijkvereniging over het haalbaarheidsonderzoek, gepubliceerd in de Wijkkrant van december 2018.

Voor de volledigheid melden we dat aan het onderzoek naast de vertegenwoordigers genoemd in het artikel ook deelnemen: het Zoete Land, de Vrienden van het Roomburgerpark en Wijkvereniging Roomburg. Lees meer via deze link.

Tweede werkgroepbijeenkomst Haalbaarheidsonderzoek 19 november 2018

Beste Parkvrienden, U heeft enige tijd niets van ons gehoord maar er is wel een hoop gebeurd.

Op 19 november was de 2e werkgroepbijeenkomst van het Haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg. Het verslag van de Gemeente vind je via deze link.

Het Haalbaarheidsonderzoek verkeert in een spannende fase. Op de agenda van 19 november stonden 3 onderwerpen:

  1. Terugblik op de excursie naar voorbeeldparken. Wij hebben een eigen excursie georganiseerd en daarvan verslag gedaan op Park TV
  2. Bespreken van beoordelingscriteria waarop scenario’s voor het park moeten worden beoordeeld.
  3. Bespreken van scenario’s voor de toekomst van het park

Lees verder Tweede werkgroepbijeenkomst Haalbaarheidsonderzoek 19 november 2018