Onmisbaar

Het park is heel belangrijk voor de wijk, het is prachtig aangelegd en is voor de omgeving van groot belang. Er wordt gewandeld en gespeeld door jong en oud, en levert op die manier een grote bijdrage aan een gezonde levenswijze. Kinderen moeten buiten kunnen spelen en moeten daarvoor ook de ruimte hebben. Er zitten al te veel kinderen veel te lang binnen met hun telefoon, beeldschermen en alle social media. Voor ouderen is een nabij gelegen park vaak de enige mogelijkheid om aan voldoende beweging te komen. De ruimte hebben om buiten te kunnen recreëren is een must voor iedereen.
‘Groen’ is van enorm belang voor de toekomst, de politiek heeft de dure plicht dit groen te bewaren, goed te beheren en zo mogelijk uit te breiden. Het zorgt voor beheer van wateroverlast, van wateropvang en levert een bijdrage aan temperatuurbeheersing in de stad.
Last but not least: het Roomburgerpark is met zijn prachtige hoge bomen een lust voor het oog.

Natuur en bewegen

Ik denk dat je moet kijken naar een kleiner park met een grotere variëteit aan beplanting om de ecodiversiteit te bevorderen. Dan is er ook ruimte voor beperkte uitbreiding van de sportfaciliteiten. Deze uitbreiding moet wel passend zijn in de buurt wat betreft parkeeroverlast anders krijg je dezelfde problemen als met de initiële bouwplannen in de Oppenheimstraat.